Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VISION-NUTRITION.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem  www.vision-nutrition.pl, prowadzony jest przez:

Energy Zone Sp. z o.o.

ul. Kawaleryjska 20

15-325 Białystok 

NIP: 542-319-73-66

REGON: 200423125 

tel. +48 85 719 95 45

e-mail: contact(at)vision-nutrition.pl


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Zakupy w sklepie internetowym www.vision-nutrition.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.vision-nutrition.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Energy Zone Sp. z o.o. 

2.4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia. 

2.5. Sklep internetowy www.vision-nutrition.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę. 

2.6. Firma Energy Zone Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.7. Ceny podawane w sklepie internetowym www.vision-nutrition.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. EnergyZone Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia. 

2.8. Firma Enegry Zone Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, jakim jest paragon lub faktura VAT. 

2.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.vision-nutrition.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia. 

2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

b. odbiór osobisty w siedzibie ‘EnergyZone Sp. z o.o ‘

3.2. Energy Zone Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. 

3.3. Za zamówione towary Kupujący płaci:

a) za pośrednictwem systemu PayPal lub

b) gotówką pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki lub

c) gotówką w siedzibie Energy Zone Sp. z o.o.

3.4. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"  

3.5. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Energy Zone Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest podanie numeru zamówienia. 

3.7. Zamówienie zostanie anulowane gdy: 

a) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub

b) zamówiony towar nie zostanie odebrany w siedzibie Energy Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dokonania zakupu. 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE 

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

4.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 

4.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru. 

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

4.5. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych. 

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.  

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania na adres Energy Zone Sp. z o.o. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego. 

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. 

5.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Energy Zone Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto.
 

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Energy Zone Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. 

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Energy Zone Sp. z o.o. 

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Firma Energy Zone Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.vision-nutrition.pl.

c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.